Translate

יום ראשון, 19 ביולי 2020

ספר :קהילה יהודית בעזה כתב : חגי הוברמן .הוצאת מדרשת ראשית ירושלים ממליצה שרית יוכפז


כמה דברים שלא ידעתם על עזה

* שמעון החשמונאי היה הראשון שהושיב יהודים בעזה – החשמונאים היו המתנחלים הראשונים.

* ברצפת הפסיפס שנתגלתה בחוף הים של עזה מופיעה דמות פורטת בנבל ומעליו מופיע באותיות עבריות השם "דויד" – הוכחה שמדובר בבית כנסת עתיק מהתקופה הביזאנטית.

* הבנקאי היהודי איטלקי ר' משולם מוולטורה כותב אחרי ביקורו בעזה בקיץ 1481: "והיהודים יושבים ברום הארץ ירומם ה'".

* פרשן המשנה הנודע ר' עובדיה מברטנורא כותב אחרי ביקורו בעזה בנובמבר 1485: "ישבנו בעזה ארבעה ימים ושם היום רב אשכנזי נקרא ר' משה מפראגה".

* הרדב"ז מזכיר באחד מספרי השו"תים שלו שאלה שהופנתה אליו בידי יהודי מעזה: "ילמדנו רבנו אם בני עזה חייבים להפריש תרומות ומעשרות מפני שיש קצת אנשים שיש להם קרקעות..."

* ר' ישראל נג'ארה, מחבר הפזמון 'יה ריבון עלם', שימש כרב העיר עזה בשנים 1620-1625.
* על שבר עמוד שיש שהתגלה לפני 100 שנה, שעמד בבית הכנסת של יהודי עזה במאה ה-17, נחקק: 

"המלאך הגואל אותי מכל רע יזכני לעלות לירושלים".

* יחיאל בריל, עורך עיתון "הלבנון", כותב בעיתונו על עזה בשנת 1883: "בשנה שעברה התיישבו בה ארבע משפחות מבני מאלה אשר העפילו לעלות מנגב רוסיא לאה"ק".

* תיאור על עזה בעיתון 'הצבי' משלהי 1885: "ששה עשר בעלי בתים מאחינו היהודים הי"ו תושבים בה".
* העיתון 'הפועל הצעיר' על עזה בנובמבר 1910: "מספר התושבים הוא 35 אלף ובהם רק כשלשים 
משפחות יהודים".

* בפרעות תרפ"ט כל יהודי עזה ניצלו בזכות משפחה ערבית שהגנה עליהם מפני טבח בנוסח חברון. זה היה קץ היישוב היהודי בעיר עזה.

כל העובדות הללו מופיעות בספר חדש, 'קהילה יהודית בעזה' הסוקר את ההיסטוריה היהודית של עזה וסביבתה, מתקופת התנ"ך ועד לגירוש מתיישבי הרצועה במסגרת תוכנית 'ההתנתקות' בשנת 2005. להזכיר, שפעם, לפני הרבה שנים וגם לפני לא הרבה שנים, עזה נחשבה לעיר ואם בישראל, כזו שיהודים שואפים לשבת בה, לגור בה ולחיות בה כמו בכל עיר בארץ ישראל. ה
ספר יצא לאור בידי מדרשת 'ראשית ירושלים' – המרכז לסיורים ולימודי ירושלים.חגי הוברמן, עיתונאי וחוקר, סיקר את נושא חבל עזה לאורך 30 שנה. שימש בעבר כחוקר כחוקר היסטורי במרכז הממלכתי להנצחת מורשת גוש-קטיף וצפון השומרון הפועל ביישוב ניצן.
בין ספריו הקודמים:

"חנן פורת – סיפור חייו" הביוגרפיה המקיפה על האיש שחולל את מהפכת ההתיישבות ביהודה ושומרון
.

"כנגד כל הסיכויים" – בשני כרכים, על 40 שנות התיישבות ביהודה ושומרון תשכ"ז-תשס"ז,  פרי מחקר מקיף ראשון בסוגו על ההתיישבות ביהודה ושומרון מאז מלחמת ששת הימים.

"אלבום גוש קטיף" – המביא את סיפור ההתיישבות בגוש קטיף בתמונות ובמלל. (נכתב יחד עם נעמי אלדר)

אלבום "ההתנחלויות – הסיפור האמיתי". אלבום מפואר, במלל ובתמונות, הסוקר את כל השכונות והיישובים ביו"ש, בירושלים ובגולן שהוקמו אחרי מלחמת ששת הימים.

"שורשים בחולות" – סיפור ההתיישבות היהודית בחבל עזה מראשיתה ועד חורבנה.

"ארץ מורשת" – אלבום צבעוני על אתרים היסטוריים בארץ ישראל.

"ייחודו של כפר" – על תולדות מושב כפר הרואה (פנימי של המושב).

"נחלים – פה בארץ חמדת אבות". על תולדות מושב נחלים (פנימי של המושב).

https://reshit.tickchak.co.il/11213/form/tickets


להזמנת הספר: מדרשת 'ראשית ירושלים', טלפון מס' 026264488

מומלץ.

 good news-מגזין תיירות תרבות עיצוב ויופי מאת: שרית יוכפז אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה